عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах сказала: «Изначально было предписано совершать молитву в два рак‘ата* и дома и в пути, а потом** молитва в пути так и осталась, а в молитву дома были добавлены два рак‘ата»***.